Mellomdistanse

Løypene går i en annen del av terrenget i forhold til langdistansen. Terrenget er åpent og lettløpt med lite lyng og undervegetasjon. Deler av terrenget er svært detaljert og setter store krav til nøyaktig orientering. Siste del av alle løyper skal innom et kupert område med noe skråli og til dels tett vegetasjon.