Langdistanse

Løypene til langdistansen skal være “langdistanseløyper” med et eller flere langstrekk. Terrenget er stort sett lettløpt med lite lyng og undervegetasjon. Terrenget er småkupert med innslag av kuperte områder. Det er lite hogst i området og det som er grønt på kartet er stort sett lav furuskog.